Historia
Lokalfärg
Vad finns här?
I centrum...
Landskapet:
  promenader och
  utflyktstips

Omgivningen:
   * "stor-Bergdala"

   *  Historiska Småland
   *  Kulturella Småland
   *  Industriella Småland
   *  Smakliga Småland
Det händer i Bergdala -
  ögonblicksbilder

STARTSIDA
Länkar
Bildsidor:
   *  Glas
   *  Stenmurar
   *  Promenadkarta

Planglas - en bok från Föreningen Glas i Hovmantorp

Var ligger då Bergdala?

Jo, på N 56° 50.029', E 15° 13.257'. Knappa in dessa värden på din GPS, så kommer du rätt!
Du som inte har nå'n GPS kan hitta ändå... se kartbilderna, från "stadskartan" till "jordgloben":
stadskarta
kommunen
Södra Sverige
Europa