Bergdala City ... där man laddar upp sig

N 56° 50.029', E 15° 13.257'

Andra säger: Då man är trött på London är man trött på livet
Vi säger: Är man trött på London och allting, behöver man vila
Kom hit och vila!

Bakgrund: f.d. konsumbutiken

Historia
Lokalfärg
Vad finns här?
I centrum
Landskapet:
  promenader och
  utflyktstips

STARTSIDA
   * "stor-Bergdala"
   *  Historiska Småland
   *  Kulturella Småland
   *  Industriella Småland
   *  Smakliga Småland
Det händer i Bergdala -
  ögonblicksbilder

Hitta hit
Länkar
Bildsidor:
   *  Glas
   *  Stenmurar
   *  Promenadkarta

Planglas - en bok från Föreningen Glas i Hovmantorp
 
 INDUSTRIELLA SMÅLAND 
 Det idag största och mest välkända av alla ur-småländska 
 företag är förstås IKEA med sin hemort i Älmhult ungefär 
 10 mil sydost ut från Bergdala, men det är faktiskt inte 
 allt som finns - och är definitivt inte allt som har funnits!

 För många svenskar är Småland kanske mest känt för glasbruken, 
 men faktum är att hela Småland är alldeles nerlusat med små 
 mekaniska verkstäder. Vissa har storståtliga namn som "Euro-
 peiska Aluminium" eller "Nordiska Stålbyggen", andra mera 
 blygsamma som "Hovmantorps mekaniska".

 Men historiskt sett är det inte de små verkstadsföretagen som 
 har varit Smålands kännemärke och inte heller glasbruken, utan 
 träindustrin. Sågverk och små möbelindustrier utgjorde en rygg-
 rad i det Småländska näringslivet. Skogens ger även råvara till 
 pappersindustrin - Mönsterås bruk, drygt 10 mil ost-nordost ut 
 är en av världens största tillverkare av pappersmassa från gran.
 Lessebo handpappersbruk, grundat 1693, använder dock fortfarande
 textilmassa.
 
 Möbler och snickerivaror tillverkas fortfarande. I Lammhult finns
 både Norrgavel och Svenssons (och även Nilssons) i Lammhult. 
 I Gemla har anrika Gemla möbler fått nytt liv. 

 Skogen, men också myrmalmen var grunden för den Småländska järn-
 hanteringen som var stor och viktig. Mycket av produktionen var 
 hushållsartiklar, järnspisar från både Klavreström och Norrhult 
 eller kanske från Huseby, Orrefors där den gamla hammarsmedjan 
 håller på att restaureras eller från något av de andra järnbruken 
 är fortfarande i användning runt om i landet. Många av glasbruken 
 byggdes på orter där järnbruket lades ner eller drevs till konkurs 
 vid järnbruksdöden i mitten av 1800-talet.
 
 Även om gruvdriften på andra platser alltså slog undan fötterna på 
 järnbruken i Småland så är inte Smålänningen en som låter sig nedslås 
 enkelt. I Braås drevs från 1787 till 1843, masugnen fram till 1836, 
 ett av alla de järnbruk som nämnts ovan. Det här bruket gick inte i 
 konkurs utan flyttades till Böksholm men det finns fortfarande 
 lämningar efter bruket. Under en period blev det så skogbruket som 
 dominerade i Braåstrakten men 1957 flyttade Lihnells Vagn AB sin verk-
 samhet till Braås. Bolinder-Munktell och senare Volvo kom med i leken 
 och från och med 1966 är det Volvo Articulated Haulers som har verksamhet 
 i Braås. Den första modellen introducerades 1955 och hette - tro det eller 
 ej - "Bolinder-Munktell Livab Moon Rocket"! Så även om gruvdriften blev 
 dödsstöten för många småländska järnbruk så blev den till slut även ett 
 lyckokast i det att de tunga fordon, dumprar och traktorer som behövs 
 inom den branschen tillverkas i Småland. Rottne Maskin är ett annat av 
 de storföretag som har satt Småland på den internationella kartan med 
 sina skogsmaskiner. 

 Men låt oss återgå till historien om Smålänningen ute i skogarna, små-
 brukaren på sin torva, beroende av det som skogen och landskapet kan ge. 
 Från 1689 kunde Smålänningen för första gången köpa sig ett äkta Småländskt 
 gevär, tillverkat vid Husqvarna vapensmedja något tiotal mil år nordväst. 
 Knappt hundra år senare började Husqvarnas vedspisar konkurrera med 
 Klafreströms och alla de andra men man började också tillverka symaskiner. 
 Omkring år 1900 började man tillverka cyklar - strax följt av motorcyklar. 
 Sedan följde i rask takt gräsklippare och värmepannor, motorsågar och en 
 massa andra vardagsvaror. 

 Så ni ser: I Småland finns allt man kan behöva från jättestora special-
 traktorer för att frakta sten i gruvor till köksstolar i modern och 
 exklusiv design! Stort och smått. Och Bergdala ligger mitt i...