Bergdala City ... där man laddar upp sig

N 56° 50.029', E 15° 13.257'

Andra säger: Då man är trött på London är man trött på livet
Vi säger: Är man trött på London och allting, behöver man vila
Kom hit och vila!

Bakgrund: Konstgalleriet

Historia
Lokalfärg
Vad finns här?
STARTSIDA
Landskapet:
  promenader och
  utflyktstips

Omgivningen:
   * "stor-Bergdala"

   *  Historiska Småland
   *  Kulturella Småland
   *  Industriella Småland
   *  Smakliga Småland
Det händer i Bergdala -
  ögonblicksbilder

Hitta hit
Länkar
Bildsidor:
   *  Glas
   *  Stenmurar
   *  Promenadkarta

Planglas - en bok från Föreningen Glas i Hovmantorp
 
 "Downtown Bergdala" omfattar bara Disponentvillan, Holmkvists, Lilla
 Bo, Strömgrens, Utmarkens, Spinnhuset, Glasbruket, Tores Maskin och
 Tryckluft och Niklassons - cirka tio-femton byggnader. Flera hus har
 en egen historia. Korta presentationer av de olika byggnaderna finns
 i Bergdalabroschyren i serien "Kultur i Glasriket". 

 Serien omfattar totalt tolv broschyrer över olika glasbruksorter och
 berättar kortfattat de olika orternas historia illustrerad med såda-
 na minnesmärken som fortfarande finns kvar. Ett av de unika minnes-
 märkena i Bergdala är stallbyggnaden bakom disponentvillan. I övriga
 små glasbruksorter har man rivit stallängorna under tidernas lopp.

 
 "Bergdala - en liten guide" kan fortfarande finnas till salu på 
 glasbruket, värdshuset eller Spinnhuset. 
 Eller: ladda ned Bergdalabroschyren i .pdf-format.