Bergdala City ... där man laddar upp sig

N 56° 50.029', E 15° 13.257'

Andra säger: Då man är trött på London är man trött på livet
Vi säger: Är man trött på London och allting, behöver man vila
Kom hit och vila!

Bakgrund: Hyttbyggnaden

STARTSIDA
Lokalfärg
Vad finns här?
I centrum
Landskapet:
  promenader och
  utflyktstips

Omgivningen:
   * "stor-Bergdala"

   *  Historiska Småland
   *  Kulturella Småland
   *  Industriella Småland
   *  Smakliga Småland
Det händer i Bergdala -
  ögonblicksbilder

Hitta hit
Länkar
Bildsidor:
   *  Glas
   *  Stenmurar
   *  Promenadkarta

Planglas - en bok från Föreningen Glas i Hovmantorp
 
 Det var en gång en man som ville starta ett glasbruk.

 Så han köpte en bit mark i Smålands djupa skogar, där man i långa
 tider hade gjort järn i liten skala, så man hade vana och kunskap
 om ugnar och om avancerade tillverkningsprocesser vid höga tempe-
 raturer. Bränsle fanns det gott om i skogen och sedan ett århund-
 rade hade alltflera glasbruk etablerats i regionen.
											
 Mannen var ambitiös och tänkte sälja sitt glas på export till USA.

 Det landområde han hade hade köpt från Hästebäcks gård kallades i
 folkmun för "Hästebäcks Fårapina". 

 Så mannen ställdes inför ett marknadsföringsproblem. Han misstänk-
 te, kanske med rätta, att de amerikanska kunderna skulle tveka in-
 för att köpa "Fårapinans Glas". Han såg sig omkring - så gott han
 kunde se för alla trä'na - och han såg kullar, dalar och skog. Han
 tänkte då att "Bergdala" skulle kunna vara ett säljande namn.

 Han döpte alltså sitt nya bruk till Bergdala. Allt detta skedde år
 1889 och Bergdala har under årens lopp blivit legendariskt i Glas-
 riket som "bruket som vägrar dö". Hyttan har brunnit flera gånger,
 men byggts upp igen - bruket har gått i konkurs, men verksamheten
 har startat på nytt - det har varit nedläggningshotat men har hela
 tiden återuppstått igen. Bergdala är ett av ett fåtal små, själv-
 ständiga, manuella glasbruk.

 Mannen med visionen hette Alfred Sjöö.

 En produkt som har funnits med under alla år är de berömda filbunke-
 skålarna "Blå kant". Under åren har den vuxit, nu finns karaffer, 
 skålar, burkar... Se en del av kollektionen här.
 Den kan köpas i glasbruksbutiken. Men ni kan vara övertygade om att 
 alla de olika produkterna är originaldesign från Bergdala.